Luizenalarm

Oei ... in de klas werden luisjes ontdekt ...  gelieve de haren van uw kinderen goed te controleren en te
behandelen indien nodig ... 
Hopelijk is de beestenboelklas zo snel 
van deze onaangename bezoeker af.